O nas

Punkty Wsparcia Psychoterapeutycznego

Twoja Perspektywa
Nadrzędnym Celem Punktu Wsparcia Psychoterapeutycznego jest promowanie zdrowego stylu życia i szeroko rozumiana poprawa komfortu psychicznego sięgającego problemów osobistych, trudności dnia codziennego, problemów emocjonalnych oraz zaburzeń w sferze psychiki.

W trakcie tworzenia P.W.P. w powiecie lubaczowskim, szczególny nacisk kładliśmy przede wszystkim na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz od innych środków psychoaktywnych w tym dopalaczy, narkotyków, leków, uzależnień behawioralnych (niechemicznych) takich jak hazard, zakupoholizm, pornografia, pracoholizm, uzależnienie od gier czy internetu.

Jeżeli czujesz, że chcesz porozmawiać ze specjalistą

odnośnie swoich problemów osobistych, bez względu na ich poziom trudności – PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ WIADOMOŚĆ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE.

WSZYSTKIE KONSULTACJE, ROZMOWY INDYWIDUALNE O CHARAKTERZE PSYCHOTERAPEUTYCZNYM W PUNKTACH WSPARCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE – Życzliwe i bardzo indywidualne podejście do Pacjenta objęte całkowitą dyskrecją. Obowiązuje nas kodeks etyczny Specjalisty Psychoterapii Uzależnień oraz Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest profesjonalną udowodnią naukową metodą leczenia zaburzeń psychicznych na podstawie diagnozy psychiatrycznej według ICD – 10, DSM -IV TR, lub DSM- V. Psychoterapia doskonale współgra z medycyną i nawzajem się uzupełniają.

Wykorzystanie technik psychoterapeutycznych, psychologicznych przy włączaniu odpowiednich leków przez lekarza Psychiatrę , możne leczyć bardzo trudne zaburzenia psychiczne np.; depresje, OCD – zaburzenia obsesyjno-kopulsywne, zaburzenia osobowości, nerwicę, lęki, uzależnienia, oraz inne.

Choroby te oraz zaburzenia nie zawsze wymagają leczenia farmakologicznego (lekami) – bardzo często wystarczają oddziaływania psychoterapeutyczne. Jednak w niektórych przypadkach zaleca się zastosowanie wskazanego leku, by móc ustabilizować stan Pacjenta w początkowym etapie leczenia będąc pod stałą opieką i konsultacją lekarza psychiatry. Kiedy stan Pacjenta umożliwia zastosowanie psychoterapii, zaleca się ją aby Pacjent mógł radzić sobie z różnymi stanami jakich doświadcza w kontekście przeżywanych emocji, w relacjach z najbliższym otoczeniem, myślami, które są trudne oraz zmianą zachowań umożliwiających rozwój osobisty Pacjenta.

Więcej o psychoterapii
Psychoterapia zajmuję się nie tylko zdiagnozowanymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi ujętymi w (WHO) – Światowej Organizacji Zdrowia lub Amerykańskim DSM.

Psychoterapia służy również osobom, którzy z jakiś powodów nie radzą sobie z trudnościami, wyzwaniami dnia codziennego, są przewlekłe zmęczeni, zniechęceni, odczuwają nie uzasadnione bóle somatyczne. Umiejętne wykorzystanie metod psychoterapeutycznych bezbłędnie diagnozuje problem Pacjenta i pozwala na stworzenie właściwej strategii pracy z osobą przeżywającą trudności bez względu na ich intensywność oraz poziom zaawansowania.

Psychoterapia polega również na stworzeniu odpowiedniej relacji terapeutycznej, która w pewnym sensie odpowiada za poprawę funkcjonowania człowieka w sferze danego problemu oraz przyśpiesza odnalezienie przez Pacjenta najwłaściwszego kierunku poradzenia sobie z własnymi trudnościami. Relacja ta opiera się przede wszystkim na zaufaniu do psychoterapeuty oraz poczuciu bezpieczeństwa, ciągłego wsparcia, właściwej pracy z zniekształceniami poznawczymi, analizą i refleksją na dokonanymi zmianami i osiągania stabilności emocjonalnej. Relacja polega również na konstruktywnych odczuciach Pacjenta w dostrzeganiu rozumiejącego i wspierającego terapeuty co staję się efektywnym czynnikiem leczącym oraz dynamicznie rozwijającym i podtrzymującym proces terapii.

Psychoterapia to proces – często bardzo ciężka praca, która polega na dogłębnym zrozumieniu siebie, swoich trudności, tak ważnych źródeł problemu, często dotykania sfer bardzo trudnych dla Pacjenta, od których przeważnie „uciekał” kształtując niekorzystne schematy poznawcze. Zadawanie konstruktywnych pytań przez Psychoterapeutę otwiera Pacjentowi możliwość do przyjrzenia się sobie, swoim ograniczeniom, funkcjonowaniu, zasobom które często w odpowiednim momencie odkryte stają się motorem napędowym do zmiany myślenia, postrzegania siebie i rzeczywistości, która otacza Pacjenta. Często trafnym określeniem w psychoterapii jest przepracowanie problemu, który stwarza możliwość pokonania również innych trudności, sytuacji stwarzających konflikt w sferze myśli i emocji, dylematów wewnętrznych danej osoby.

W psychoterapii psychoterapeuta towarzyszy Pacjentowi, jest bardzo uważny, wspierający, ukierunkowujący biorąc pod uwagę przeżycia Pacjenta, jego deficyty, zasoby w osiąganiu komfortu psychicznego i tego co jest dla niego ważne.

To Pacjent zna siebie najlepiej, psychoterapeuta pomaga zrozumieć mu swoje myśli, emocje, zachowania, – to Pacjent decyduje kiedy jest gotowy na zmianę i dojrzały na kolejny krok przybliżający go do konstruktywnego funkcjonowania i poprawy zdrowia.

Psychoterapeuta nie radzi, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościach oraz własnych predyspozycjach wykorzystuje potencjał Pacjenta, który leczy jego psychikę mając na uwadze zmianę niekorzystnych myśli, zrozumienia swoich stanów emocjonalnych poprzez konstruktywne przezywanie i wyrażanie ich, które bezpośrednio wiążą się z podejmowanymi codziennymi dzianiami i stają się dla Pacjenta łatwiejsze do realizacji.

Techniki jakimi może posługiwać się w pracy psychoterapeuta to bardzo cenny dialog motywujący (DM), restrukturyzacja poznawcza, relaksacja, klaryfikacja, pytania otwarte, odzwierciedlenia, zadania domowe, ekspozycje (najczęściej w pracy z lękiem) i wiele innych technik poznawczych i behawioralnych.

Proces psychoterapeutyczny polega na indywidualnym spotkaniu terapeuty z Pacjentem przynajmniej jeden raz w tygodniu lub częściej w zależności od trudności potencjalnego problemu Pacjenta. Sesja terapeutyczna powinna trwać około 50 minut. Psychoterapia par najczęściej odbywa się raz na dwa tygodnie i trwa nieco dłużej około 90 minut i może ja prowadzić dwóch psychoterapeutów w zależności od potrzeby partnerów i możliwości gabinetu.

1-3 pierwszych spotkań odbywa się celu poznania Pacjenta, zebraniu dokładnego wywiadu psychologicznego w celu zbadania jak największej liczby obszarów Pacjenta i ustaleniu wstępnej diagnozy, ułożenia początkowej strategi terapii, sprawdzeniu oczekiwań Pacjenta.
Psychoterapia nie ma ograniczeń wieku dlatego leczymy nią osoby w każdym wieku dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które są w stanie nawiązać w minimalnym stopniu relacje terapeutyczną, której wymiar i charakter może być bardzo z indywidualizowany oraz dostosowany do potrzeb Pacjenta.

Nasza oferta

“(…) Niepokoją nas nie rzeczy, tylko mniemania o tych rzeczach (…).”

Pracuję w najbardziej sprawdzonej i udowodnionej wieloma badaniami klinicznymi na całym świecie, nurcie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, którą idealnie można leczyć wiele zaburzeń psychicznych.
Założeniem Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej jest dokładne przyjrzeniu się myślom o sobie i świecie, przeżywanym trudnościom w osobistej sferze funkcjonowania.
Poprzez rozumienie swoich schematów poznawczych Pacjent dostrzega możliwość poradzenia sobie nawet w krytycznych sytuacjach, pomaga mu w tym konstruktywne działanie zmieniające zachowanie, które wiąże się z pracą nad osiąganiem wcześniej ustalonych celów, praca w sferze emocji. Pacjent pracuje nad zmianą stereotypów podtrzymujących jego problem. Zmienia utrwalone, niekorzystne przyzwyczajenia myślowe. Pacjent w terapii pracuję nad odpowiednim nastawieniem, adekwatnym widzeniem siebie oraz ludzi, którzy go otaczają. Osiąganie właściwej oceny swojej sytuacji powoduje w Pacjencie gruntowne ukierunkowanie w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami oraz wyzbyciu się chaosu oraz braku równowagi emocjonalnej.
Pracuję w najbardziej sprawdzonej i udowodnionej wieloma badaniami klinicznymi na całym świecie, nurcie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, którą idealnie można leczyć wiele zaburzeń psychicznych.
Założeniem Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej jest dokładne przyjrzeniu się myślom o sobie i świecie, przeżywanym trudnościom w osobistej sferze funkcjonowania.
Poprzez rozumienie swoich schematów poznawczych Pacjent dostrzega możliwość poradzenia sobie nawet w krytycznych sytuacjach, pomaga mu w tym konstruktywne działanie zmieniające zachowanie, które wiąże się z pracą nad osiąganiem wcześniej ustalonych celów, praca w sferze emocji. Pacjent pracuje nad zmianą stereotypów podtrzymujących jego problem. Zmienia utrwalone, niekorzystne przyzwyczajenia myślowe. Pacjent w terapii pracuję nad odpowiednim nastawieniem, adekwatnym widzeniem siebie oraz ludzi, którzy go otaczają. Osiąganie właściwej oceny swojej sytuacji powoduje w Pacjencie gruntowne ukierunkowanie w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami oraz wyzbyciu się chaosu oraz braku równowagi emocjonalnej.

W Punkcie Wsparcia Psychoterapeutycznego mogą być przyjęte osoby u których stwierdza się:

 • Uzależnienie chemiczne od alkoholu, narkotyków, leków, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.
 • Uzależnienie niechemiczne (behawioralne – od czynności) – hazard, pornografia, zakupoholizm, pracoholizm, seks, masturbacja, gry, internet, telefon, smartphone – (fonoholizm) solarium, sport, seriale, serwisy społecznościowe – zachowania nałogowe, oraz inne czynności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie oraz wprowadzają destrukcje w życiu człowieka i uzależniają behawioralnie.
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwice) – fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki, zaburzenia somatoformiczne
 • hipochondria, dysmorfofobia.
 • PTSD – zespół stresu pourazowego
 • OCD – zaburzenia kompulsywno-obsesyjne – (natręctwa myśli i czynności)
 • Schizofrenia
 • Bulimia
 • Anoreksja
 • Samookaleczenia
 • Myśli samobójcze
 • Trudności w relacjach z dziećmi, konflikty, brak posłuszeństwa, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
 • Trudności w relacjach z partnerem/mężem, zdrada, nieufność, brak porozumiewania się.

Konsultacje

 
Konsultacja obejmuje rozmowę Pacjenta z psychoterapeutą (1 do 3 spotkań) dostarczenie podstawowych informacji jest podstawą zebrania niezbędnego wywiadu na podstawie, którego można ustalić wstępną diagnozę, strategię oraz cele pracy z Pacjentem.
więcej o konsultacjach
Z Konsultacji mogą skorzystać:

 • Osoby dorosłe – bez względu na rodzaj trudności czy problemu.
 • Młodzież – bez względu na rodzaj trudności czy problemu.
 • Dzieci – bez względu na rodzaj trudności czy problemu.
 • Rodzice mający trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi lub podejrzewające. poważny problem wprowadzający destrukcje w funkcjonowaniu dziecka.
 • Nauczyciele

Wszystkie konsultacje mają na celu określenie problemu, natomiast nie są Psychoterapią. Konsultacja jest niezobowiązująca, może z niej skorzystać każda osoba dorosła, młodzież, dziecko, bez względu na rodzaj trudności, problemu.

Kiedy dziecko lub osoba niepełnoletnia chcę skorzystać z rozmowy wspierającej lub terapii wyrażona musi być zgoda rodzica lub prawnego opiekuna takiej osoby. Przy konsultacji osoby nie pełnoletniej zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby nie jest wymagana.

Najczęściej konsultacja staję się wprowadzeniem do dalszej pracy nad sobą rozpoczynając psychoterapię, która może trwać od kilu do kilkunastu spotkań w wymiarze krótkoterminowym. Najczęściej jednak Pacjenci zostają w terapii długoterminowej, która może trwać kilka miesięcy a nawet lat. Wszystko zależy od potencjalnego problemu Pacjenta oraz chęci pracy nad sobą.

Osoby, które przekonają się o swojej konstruktywnej zmianie i poprawie swojego samopoczucia, stanu psychicznego, przekładającego się na wiele sfer życia, chętnie zostają w Terapii przepracowując swój sposób myślenia praktycznie w każdym wymiarze.

Praca ta ma przełożenie na myśli, emocje, zachowanie, sposób działania, podejmowania przemyślanych, dojrzałych oraz mądrych decyzji, jednocześnie w dalszym ciągu pracując nad trudnościami pojawiającymi się na bieżąco.

Pacjenci bardzo szybko dostrzegają sens pracy nad sobą. Stwarzanie komfortu psychicznego sprzyja większej efektywności w życiu codziennym. Pacjenci często nadają nowy kształt swojemu życiu, który jest motywacja do kolejnych wyzwań i zmian jakie dokonują w swoim sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości w której dostrzegą, ze mogą sobie poradzić z napotkanymi przeszkodami w osiąganiu lepszego samopoczucia oraz zadowolenia z dokonanych zmian i nastawienia w doświadczanych sytuacjach.

Psychoterapia Indywidualna

.
Psychoterapią nazywamy kontakt Psychoterapeuty z Pacjentem przynajmniej jeden raz w tygodniu który trwa około godziny czasu. Pacjent po konsultacji decyduje się na głębsze przyjrzenie swoim trudnościom i problemom osobistym
więcej o psychoterapii indywidualnej
Psychoterapię można rozpocząć od pierwszego spotkania, które zacznie się od zbierania wywiadu. W momencie ustaleniu wstępnej diagnozy są wskazania do spotkania z lekarzem w celu potwierdzenia diagnozy, którą postawił Psychoterapeuta (tylko lekarz może postawić diagnozę chorobową na podstawie ICD -10 lub DSM-V). Kontakt z lekarzem nie zawsze jest potrzebny.

Pojawiające się często słowo wstępna diagnoza, lub diagnoza ma celu nie tylko ustaleniu diagnozy chorobowej i podpowiedzi lekarzowi, wyszukaniu współistniejących zaburzeń, ale również ustaleniu bardzo ważnej diagnozy problemowej.

Leczenie Psychiatryczne polega na ustaleniu diagnozy chorobowej przez lekarza Psychiatrę i leczenia farmakologicznego (lekami) – co jest również bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym leczenie psychoterapeutyczne – wszystko zależy od zaburzenia bądź choroby. Ustalenie diagnozy problemowej pomaga Psychoterapeucie w wstępnym rozumieniu schematów poznawczych Pacjenta, który zgłasza się o pomoc.

Najczęściej podpisywany kontrakt terapeutyczny jest bardzo ważnym czynnikiem zobowiązującym Pacjenta oraz Psychoterapeutę do wspólnych działań na rzecz zdrowienia osoby zgłaszającej problem. Określa jasno zasady współpracy, które są nie zbędne do przeprowadzenia efektywnej terapii.

Sesja terapeutyczna z osobą dorosłą powinna odbywać się przynajmniej jeden raz w tygodniu lub częściej oraz trwać około 50 minut. W przypadku terapii Par sesja może trwać około 90 minut, w tym przypadku wystarczy średnio jedno spotkanie w odstępie dwóch tygodni.

W przypadku dzieci i młodzieży czas sesji terapeutycznej może być różny dostosowany do możliwości młodego Pacjenta. Kiedy na terapię trafiają dzieci i młodzież, w początkowym etapie przeprowadza się od 1 do 3 sesji konsultacyjnych z samym rodzicem celem zebrania dokładnego wywiadu.

Jest to bardzo ważne, ponieważ osoba niepełnoletnia zachęcona przez rodziców do terapii może ominąć i nie dostarczyć wielu znaczących informacji do przeprowadzenia rozsądnej i dostosowanej terapii do potrzeb młodego Pacjenta.

Psychoterapia Indywidualna

.

Psychoterapia Grupowa

 
Psychoterapia grupową nazywamy kontakt jednego lub kliku terapeutów z grupą osób mających problem w danej sferze np.; osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, uzależnień behawioralnych, osoby współuzależnione (najczęściej kobiety), ofiary przemocy, sprawcy przemocy, grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików), lub inne grupy mające wspólny problem.
więcej o psychoterapii grupowej
Terapia taka odbywa się raz w tygodniu lub częściej w zależności od wspólnego mianownika problemów Pacjentów oraz ustalonych celów terapii.

Najczęściej grupy są łączone, zawierając w sobie psychoedukację oraz zadania z jakimi mają zmierzyć się Pacjenci. Grupa ma nieocenioną wartość w kształtowaniu właściwego nastawienia do swojego problemu, rozumienia go i odpowiedniego radzenia sobie w doświadczanej trudności.

W trakcie terapii grupowej Pacjenci najczęściej udzielają sobie informacji zwrotnej na podstawie wcześniej zadanych prac przez psychoterapeutę a przeczytanych na grupie lub sytuacji wynikłej bezpośrednio z procesu grupowego czy przeżywanych doświadczeń Pacjenta odnośnie tego co z nim lub innymi Pacjentami dzieje się pod wpływem omawianego tematu, kwestii bądź problemu w danym momencie.

Celem grup psychoterapeutycznych jest utożsamianie, uświadamianie swojego problemu, akceptacja, konfrontacja grupy oraz wsparcie pozostałych członków grupy udzielając konstruktywnych informacji zwrotnych powodujących zmianę w myśleniu, postrzeganiu siebie, zachowaniu oraz ogólnym wsparciu emocjonalnym w radzeniu sobie z zainstniałych trudnościach.

Członkowie grupy z reguły doświadczają podobnych myśli, uczuć sytuacji, dlatego też doskonale potrafią wychwycić pewne zniekształcenia poznawcze, które blokują Pacjentów w osiągnięciu zamierzonych celów oraz konstruktywnej zmianie. Bardzo często Pacjenci rozumieją doświadczane emocje oraz ból, który towarzyszy pozostałym członkom, dlatego tez informację zwrotne powodują sieć wsparcia, poczucie jedności, bliskości w doświadczaniu podobnych trudności, zaufania, bezpieczeństwa oraz poczuciu, ze są rozumiani i nie pozostają z tym sami.

Proces grupowy jest bardzo ważnym aspektem zdrowienia, ponieważ doświadczanie podobnych przeżyć z dokładnym omówieniem ich na forum grupy powoduję w Pacjentach chęć poradzenia sobie z nimi oraz zwiększa motywację w stawianiu sobie nowych celów oraz osiągania ich. Pomaga Pacjentom również w doświadczaniu wsparcia przez innych członków, większej odwagi, poczucia zrozumienia w pełnym szacunku bez względu na przeżywaną trudność, emocje, myśli, dokonane zachowania i przeżyte doświadczenia. Wszystko to staję się mocnym wskaźnikiem zmiany przekonań na swój temat oraz prowadzenia coraz bardziej zdrowego stylu życia dbając o swój własny komfort psychiczny, uwalniając się od niekorzystnych przekonań na swój temat.

Psychoterapeuta interpretuje, czuwa nad procesem grupowym, przechwytuje wymykające się spod kontroli informacje i w sposób profesjonalny działa na rzecz grupy, aby proces przebiegał w sposób konstruktywny mający na uwadze obiektywne dobro wszystkich członków grupy, tak aby każdy z niej wyniósł jak najwięcej dla siebie.

Psychoterapeuta również udziela informacji zwrotnej, każdemu uczestnikowi grupy, nadaje znaczenie interpretacjom zachowań, mimice, gestom, tego co i jak mówią członkowie grupy.

Terapeuta umiejętnie wykorzystuje potencjał oraz zasoby grupy do determinacji w osiąganiu zamierzonych celów, przy obiektywnym pokazywaniu tego z czym sobie nie radzą i jak mogą to zmienić. Psychoterapeuta dobiera celowe techniki aby świadomie uruchomić wszystkich członków grupy do konstruktywnej i efektywnej pracy nad sobą.

Interwencja Kryzysowa

 
W momencie nagłej zaistniałej sytuacji traumatycznej lub trudnych gwałtownych uwarunkowań psychologicznych w obrębie utraty zdrowia lub życia, który wywołuje bardzo intensywny stres lub kryzys nie zbędne są celowe działania przyczyniające się do poprawy komfortu psychicznego eliminujący starach, lęk oraz chaos.
więcej o interwencji kryzysowej
Działania interwencji kryzysowej są ograniczone, skupione na konfrontacji Pacjenta z kryzysem oraz na pomocy w rozwiązywaniu go. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. Standardowa Interwencja Kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

Interwencja Kryzysowa

 

Punkty Wsparcia Psychoterapeutycznego

Poniżej znajdą Państwo adresy wszystkich naszych PWP.

Stary Dzików

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 83,
tel. (16)  631- 80-45.

Przyjęcia w każdą środę miesiąca od 8.00 do 11.00.

Konsultacje oraz Psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Stalowa Wola

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień Od Alkoholu I Współuzależnień,
ul. Dąbrowskiego 7,
tel. (15) 844-88-08.

W ramach współpracy prowadzenie Psychoterapii indywidualnej i grupowej. Zebrania kliniczne. Superwizja zespołu. Konsultacje w celu ustalenia terminu terapii w ośrodku terapeutycznym w WOTUW w Stalowej Woli lub innym miejscu na terenie całego kraju w zależności od potencjalnego problemu Pacjenta.

Oleszyce

Remiza (OSP) poddasze,
ul. Mickiewicza 10,
tel. (16) 631-50-10.

 Przyjęcia w każdą środę miesiąca od godziny 11.15 do 13.15.

Konsultacje oraz Psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Lubaczów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Mickiewicza 45,
tel. (16) 632-13-78.

Przyjęcia w poniedziałek, wtorek i środę od 14.00 do 18.00, w czwartek od 13.00 do 17.00 a w piątek od 13.00 do 17.00.

Psychoterapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży. Konsultacje oraz cykliczne wsparcie rodziców – pomoc w zrozumieniu trudności w relacjach w wychowaniu swoich dzieci. Interwencje kryzysowe. Profilaktyka w szkołach.

Cieszanów

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie – Koło Gospodyń Wiejskich (parter- pokór nr 8), ul. Kościuszki 6.

Przyjęcia w każdy wtorek miesiąca od 8.00 do 12.00.

Konsultacje oraz Psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Lubaczów

(GKRPA) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubaczów.

Pomoc w motywacji do podjęcia leczenia osób mających problem z alkoholem, środkami psychoaktywnymi oraz uzależnieniami behawioralnymi.

Horyniec Zdrój

GKRPA w Horyńcu-Zdroju,
ul. Jana III Sobieskiego 2B,
tel. (16) 631-34-55

Przyjęcia w każdy poniedziałek miesiąca od 7.30 do 11.30.

Konsultacje oraz Psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Tarnobrzeg

Wojewódzka Poradnia Uzależnień  Współuzależnień / Odział Dzienny Terapii Uzależnień / Poradnia Środków Psychoaktywnych.

W ramach współpracy prowadzenie Psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Stary Dzików

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 83

Stalowa Wola

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień Od Alkoholu I Współuzależnień, ul. Dąbrowskiego 7

Oleszczyce

Remiza (OSP) poddasze, ul. Mickiewicza 10

Lubaczów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 45

Cieszanów

Centrum Edukacji Ekologicznej (stare kino), ul.Sobieskiego 8

Lubaczów

(GKRPA) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubaczów

Horyniec Zdrój

GKRPA w Horyńcu-Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 2B

Tarnobrzeg

Wojewódzka Poradnia Uzależnień  Współuzależnień / Odział Dzienny Terapii Uzależnień/ Poradnia Środków Psychoaktywnych

Jarosław

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Prywatny Gabinet Psychoterapii

Obecnie gabinet znajduję się w Lubaczowie nas oś. Jagiellonów. W niedalekiej przyszłości zostanie przeniesiony do miejscowości Dąbrowa.

Kontakt: antoszlukasz@gmail.com
tel. 787 – 766 – 028.

Pozostańmy w kontakcie

3 + 10 =

+48 787 766 028